Başkanın Mesajı

 

Organize Sanayi İş Adamları Derneği olarak kuruluşumuzu yönetimimiz ve aramıza katılan yeni üyelerimizle kutluyoruz.

Aksaray’ın önde gelen STK’larından OSİAD olarak toplumsal gelişimin, demokratikleşmenin ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aktörü olmayı hedefliyoruz.

Hareket alanımız ise sadece yöresel ve kitlesel değil küresel boyuta ulaştırmayı hedefliyoruz. Çıkar çatışmasından değil çıkar-uzlaşması çerçevesi içinde topluma fayda sağlamak için kurulmuş bir STK’yız.

OSIAD Organize sanayinde faaliyet gösteren iş adamlarının sorunlarına çözüm üretmek, Ülkemizi büyüme sürecinde Aksaray iş dünyasını temsil etmek ve üyeler arası işbirliği oluşturmak amacıyla kuruldu.
Bugün sadece OSİAD yönetim kurulu olarak sahip olduğumuz ve yönettiğimiz firmalarda bin kişiye iş ortamı ve ayrıca yaklaşık 200 milyar liralık ciroya sahibiz. Hedeflediğimiz üye portföyü olarak toplamda 8-9 bin civarında istihdam ortalama 1 milyar ciroda söz konusu. Bizler iş hayatında elde ettiğimiz başarılarımızı bir sosyal sorumluluk bilinciyle, gençlere ve genç nüfusun ekonomide daha fazla istihdam edilmesi için kullanmak istiyoruz. Amacımız  öncelikle kısa vadede Aksaray Organize Sanayi Bölgesinin sorun ve sıkıntılarının masaya yatırılarak çözüm için daha hızlı ve verimli bir çalışma yapmak . Uzun Vadede ise Türkiye’yi geleceğe taşıyacak yeni nesillere katkıda bulunan somut projeleri hayata geçirmek ve daha çok kişinin iş yaşamında yer almasını sağlamaktır.

Ülkemiz gelecekte dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek istiyor. Bu kulağa çok hoş gelen bir söz. Ama bunu gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerek. Bunun içinde yetkili mercilerinin özellikle ufku geniş yatırımcıların önünü açarak pozitif ayrımcılıkta bulunması gerektiğine inanıyoruz. Unutulmaması gerekir ki bir ülkede girişimcilerin sayısıyla kişi başına düşen gelir doğru orantılıdır.

Hepinizin bildiği gibi ülkemizin en önemli sorunu işsizliktir ve işsizliği yenecek en önemli güç girişimciliktir. Girişimcilerin önündeki aşılması gereken iki büyük iki engel bulunuyor. Finansman ve bürokratik engellerin aşılması, girişimcilerin bir başka ifadeyle Türkiye’nin önünün açılması anlamına geliyor.

OSİAD olarak bu sorunların aşılması için mücadele ediyoruz.

Yeni dönemde önceki yönetimlerin derneğimize kazandırdığı ivmeyi de arkamıza alarak daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Öncelikli hedefimiz özellikle genç girişimciliği özendirmek; bilgi, finans ve üretim sürecinde katkı sunmak.

Serdar ÖNGÜN
OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı